Socjotechnika

Socjotechnika w użyciu, przykłady socjotechniki uprawianej przez polskich polityków.