O nas

BIULETYN BEZ TYTUŁU NEWS

„Ci, którzy są zbyt sprytni, by nie angażować się w politykę, będą ukarani tym, że głupsi od nich, będą nimi rządzić”  – Platon

Założycielami Biuletynu „Bez Tytułu” są byli członkowie Racji Polskiej Lewicy. W swoich założeniach biuletyn ma służyć propagowaniu przemyśleń członków koła. Jednakże każdy zainteresowany o ile nie głosi treści rasistowskich, ksenofobicznym, homofobicznych itp. może publikować na łamach biuletynu.

Chcemy, aby Biuletynu „Bez Tytułu” stał się platformą łączącą ludzi. Chcemy, aby ten portal stał się punktem wymiany myśli demokratycznej. Uważamy, że tylko konsensus jest gwarantem bezpieczeństwa i istnienia demokratycznej Rzeczpospolitej.

Poruszamy ważne tematy dotyczące ekonomii, społeczeństwa, polityki, czy religii. Biuletyn „Bez Tytułu”, zwany też w skrócie eBT , jest oddolną inicjatywą członków wrocławskiego klubu Racji PL. Założyciele biuletynu z własnych środków utrzymują portal. Na swoich łamach staramy się udowodnić że podstawą normalnego rozwoju państwa musi być demokracja, lewicowe spojrzenie na gospodarkę, liberalizm światopoglądowy, a także wyraźny rozdział państwa od związków wyznaniowych.

Demokracja

Demokrację rozumiemy jako rządy większości z poszanowaniem praw ludzi o innych poglądach. Demokracja to monteskiuszowski trójpodział władzy z Konstytucją jako najważniejszym aktem. Obywatel w systemie demokratycznym ma swoja prawa, ale i tez obowiązki. Prawem obywatela jest poszanowanie własności prywatnej, czy domniemanie niewinności. Obowiązkiem jest akt wyborczy. Nie zgadzamy się z apatią, marazmem wyborczym obywateli.

Społeczna gospodarka rynkowa

Nie zgadzamy się na porzucenie biednych i potrzebujących w imię zysku. Liberalny kapitalizm – wdrażany od lat 80 XXw. – nie sprawdził się. Tylko społeczne reformy są w stanie zagwarantować, że rządy demokratyczne będą trwać. Redystrybucja dochodu, wsparcie potrzebujących, oraz sprawne gospodarcze działanie aparatu państwa to kluczowe elementy nowoczesnego państwa. W trosce o finanse publiczne, rozumiemy że tylko do naprawdę potrzebujących powinny być kierowane środki publiczne.

Liberalizm światopoglądowy

Każdy ma prawo głosić swoje poglądy o ile one nie są sprzeczne z prawnym dorobkiem cywilizacyjnym – czyli prawem stanowionym. Pluralizm jest pożądaną cechą każdego nowoczesnego demokratycznego państwa – o ile wyrażane poglądy nie stają się hejtem. Hejt, powinien być surowo ścigany.

Świeckie państwo

Nie zgadzamy się na finasowanie związków wyznaniowych z pieniędzy publicznych. Związki wyznaniowe mają prawo włączać się do dyskusji na tematy światopoglądowe, ale nie mogą wpływać na stanowienie prawa. Uważamy za niedopuszczalną sytuację, kierowanie środków publicznych do związków wyznaniowych (czy finasowanie ich przedsięwzięć), kosztem obywatela np. odmawiając mu leczenia z powodu braku środków.