"Dość mało widocznie cierpi polski robotnik, że nie widzi krzywdy innych. To właściwie już nie robotnik, a robol. Człowiek bez wyrazu, klepiący na co dzień paciory i schlebiający rydzykowym gustom. Robol polski to prymityw." - Roman Cupał