Z Archiwum Solidarności: Odpowiedź kierownictwa HCP na postulaty załogi

BIULETYN BEZ TYTUŁU NEWS

Mamy dostęp do biuletynów i ulotek drukowanych przez Solidarność oraz ludzi związanych z PRL z lat 80 XX wieku. Przedstawiamy te materiały, aby pokazać o co walczyła Solidarność – które postulaty zostały spełnione? Zapraszamy do cyklu „Z Archiwum Solidarności”.

Z Archiwum Solidarności – w tym artykule prezentujemy odpowiedź kierownictwa HCP na postulaty załogi. Pismo zatytułowane jest „Dotyczy wniosków załogi”. Pismo datowane jest na 15.09.1981 rok.

Z Archiwum Solidarności – ciekawsze punkty odpowiedzi kierownictwa HCP:

Przedmiotem rozmów były postulaty i wnioski zgłoszone przez Załogę – przekazane władzom przez Ogólno-Zakładowy Komitet Strajkowy przy ZPM – H.Cegielski.

III. Wojewoda- Poznański przyjął do rozpatrzenia i ustosunkowania się 7 postulatów dotyczących organizacji służby zdrowia, zasad sprzedaży towarów deficytowych, dochodów i kontroli sektora spółdzielczego i prywatnego, sportu zawodowego, działalności zarobkowej obywateli nie pozostających w stałym stosunku pracy, pożyczek dla młodych małżeństw , pośrednictwa w wykupie skierowań na wczasy, kolonie, obozy wędrowne itp.

  1. Minister PMCiR podzielił słuszność wniosku dotyczącego zakończenia budowy Sanatorium w Rabce i zobowiązał się określić ostateczne wielkości przerobu i limity do dnia 1.10.br.
  2. Wojewoda Poznański poczyni starania o znaczący dla Załogi wzrost ilości przydzielonych mieszkań w roku 1980 i 81 oraz wspólnie z kierownictwem ustali wielkości przydziałów na całą 5-latkę.

VII. Wojewoda Poznański przydzieli dla Załogi poznańskiej i śremskiej w roku 1981 tereny pod pracownicze ogródki działkowe oraz tereny pod budowę domków jednorodzinnych.

W wyniku wdrożenia w/w zmian, którymi zostaną objęci wszyscy pracownicy zatrudnieni w naszych Zakładach, nastąpi dalszy przyrost średnich płac.

Przedstawione zmiany płacowe uwzględniają postulaty załogi w zakresie podnoszenia wysokości płac przez podwyższenie stawek oraz preferują pracowników niżej zarabiających, dla których procentowy przyrost stawek jest relatywnie wyższy od przyrostu stawek pracowników wyżej zaszeregowanych.

  1. Przedstawiając niniejszą informację do powszechnej wiadomości Załogi wypełniam podjęte wobec Załogi zobowiązanie tak w zakresie starannego rozpatrzenia zgłoszonych 27 postulatów 1 wniosków jak 1 podania do wiadomości decyzji oraz trybu ich załatwienia.

Jednocześnie zobowiązuję wszystkich pracowników Zakładów zatrudnionych na każdym stanowisku do wykazania się szczególnie rzetelną i wydajną pracą dla zapewnienia odrobienia powstałych zaległości produkcyjnych i wykonania rocznych zadań gospodarczych.

Pomyślne wykonanie zadań gospodarczych jest jedynym warunkiem zapewnienia dla Załogi niezbędnych środków finansowych.

Naczelny Dyrektor

/-/ Ireneusz Sobczak

 

Z Archiwum Solidarności: Odpowiedź HCP strona 1

Z Archiwum Solidarności: Odpowiedź HCP strona 1

Z Archiwum Solidarności: Odpowiedź HCP strona 2

Z Archiwum Solidarności: Odpowiedź HCP strona 2

Z Archiwum Solidarności: Odpowiedź HCP strona 3

Z Archiwum Solidarności: Odpowiedź HCP strona 3

Z Archiwum Solidarności: Odpowiedź HCP strona 4

Z Archiwum Solidarności: Odpowiedź HCP strona 4


Chcesz poznać prawdziwą lewicę? To czytaj Biuletyn Bez Tytułu (eBT) na przykład w artykule "Z Archiwum Solidarności: Odpowiedź kierownictwa HCP na postulaty załogi".

Biuletyn Bez Tytułu (eBT) to oddolna inicjatywa grupy wolontariuszy o lewicowym spojrzeniu na świat, a artykuł "Z Archiwum Solidarności: Odpowiedź kierownictwa HCP na postulaty załogi" został napisany przez jednego z nich. Artykuł "Z Archiwum Solidarności: Odpowiedź kierownictwa HCP na postulaty załogi" nie ma zadania nikogo obrażać. Publikując w Biuletynie Bez Tytułu (eBT) – jako lewicowcy – kierujemy się w przede wszystkim szacunkiem do drugiego człowieka. Dlatego też, pozostawiając komentarz pod artykułem "Z Archiwum Solidarności: Odpowiedź kierownictwa HCP na postulaty załogi" nie obrażaj innych, powstrzymaj się od przekleństw, używaj kulturalnego języka.

Link do artykułu: http://e-beztytulu.pl/2014/10/05/archiwum-solidarnosci-odpowiedz-kierownictwa-hcp-postulaty-zalogi/

Redakcja Biuletynu Bez Tytułu (eBT)


1 comment for “Z Archiwum Solidarności: Odpowiedź kierownictwa HCP na postulaty załogi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.